1. Mitkä asiat kaipaavat helpotusta? Mihin digitaalisuudesta olisi apua?

 • Rutiinien helpottaminen
 • Toimivat ja aikaa säästävät sekä keskenään keskustelevat järjestelmät
 • Toimintojen keskittäminen
 • Primus, Kurre, Wilma, Koski > keskustelevat järjestelmät
 • Arkistointi > esim. vanhat todistukset
 • Viranomaisten vaatimat tiedot (esim. tilastointi) helposti saatavilla
 • Pilvipalvelut > päivitetty tieto saatavilla aina yhdestä paikast
 • Aikaa kiinnostavalle/haastavalle tekemiselle, kehittämiselle (vrt. rutiinien helpottaminen)
 • Kustannussäästöt > esim. Matkat
 • Viestin välittyminen
 • Käytännön yhdenmukaisuus
 • Selkeä kanava
 • Tasapuolisuus
 • Nopea
 • Tiedottaminen/markkinointi
 • SoMe, mutta miten?
 • Miten käyttää järkevästi, kohdistetusti?
 • Vrt. “Make your own film” > osallistava
 • Kansanopistoille yhteinen > Brändi > Robin?
 • Asiakaspalautteeen keruu
 • Pienten yksiköiden hengissä säilyminen
 • Verkottuminen, tuki, suurempi tarjonta
 • 3D-matkat
 • Suuren kokonaisuuden hallinta
 • Tarkoituksenmukaisuus
 • Itse asia
 • Kohderyhmä
 • Käyttömukavuus ja ominaisuudet
 • Tarve vai digi edellä?
 • “Kuinka info/orientaatioviikon anti välitetään Maija ja Matti Myöhäisille?”
 • Oppimisen personointi
 • Internaatin ja verkon parhaat puolet > digitaalisuus mahdollistaa olennaiseen keskittyminen
 • Läsnäolovelvollisuudet?
 • Vrt. opitun tunnustaminen
 • Oppimisen tukena
 • Tekoäly palautteenannossa
 • Erilaisen oppimisen tukeminen
 • Opiskelijalla yksi digitaalinen portfolio/cv, joka seuraa opiskelijaa elämän eri vaiheissa > näytönpaikka.fi (xamk) > osaamismerkit
 • Oppimisen arviointi > arvioinnin nopeuttaminen (puhe tekstiksi ja toisin päin)
 • Botit opiskelijoiden kaverina
 • Itsestään korjautuvat tietokoneet
 • Apu sisäilmaongelmaisille (pitkäaikaissairaat)