Koulutuksia

DIGITAIDOT VAPAASSA SIVISTYSTYÖSSÄ JA AIKUISKOULUTUKSESSA (3 OP) PDF

DIGITAALISEN PEDAGOGIIKAN KOULUTUSTA OPETUSHENKILÖKUNNALLE

Vertaisoppimisen monet mediat – digitaalinen pedagogiikka eli Verdia on Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima hanke, joka yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton kanssa tuottaa opetustoimen henkilöstökoulutuksia.

Verdia-hankkeen tavoitteena on digitaalisen pedagogiikan kehittäminen hyödyntämällä sosiaalisen median sovelluksia, digitaalisia aineistoja ja mobiililaitteita opetuksen, ohjauksen ja oppimisen tukena. Opetushallituksen rahoittamat koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja ne on suunnattu pääosin kansalaisopistojen opettajille, mutta myös muut vapaan sivistystyön kouluttajat ovat tervetulleita.

Verdia-hanke koostuu neljästä eri koulutusosista, joista voi osallistua vaikka niihin kaikkiin tai valita vain yhden.

1. Vertaisryhmämentoroinnilla kohti digitaalista pedagogiikkaa (käynnistyi lokakuussa 2015)
2. Osallistamista ja ohjaamista SoMen avulla (alkaa helmikuussa 2016)
3. Yhteisölliset oppimisen tilat (alkaa elokuussa 2016)
4. Uudet esitystekniikat oppimisen tukena (alkaa syyskuussa 2016)

Kaikkiin koulutuksiin voi jo ilmoittautua. Lisätietoa: http://www.verdia-digi.fi/.