Millainen on kansanopisto 2.0?

Keskustelut etenivät akselilla opistoyhteisö – kansanopistoyhteisö – muu paikallinen ja globaali yhteisö.

Kansanopiston tulevaisuudet areenojen teemoja olivat:

 • eri ikäiset ja eri elämäntilanteessa olevat ihmiset ja heidän osallisuuden tarpeet
 • erityisryhmät
 • matalan kynnyksen palvelut
 • paikalliset verkostot
 • yrittäjyyden tukeminen
 • city versus maaseutu – konteksti
 • yliopistoyhteistyö
 • erikoistuminen opetuksen tarjoajana
 • globaali vastuu
 • 24/7/365 – toimintakulttuuri
 • opettajien työn uudelleenjärjestely
 • joustavuus; muutosnopeus
 • säilyttävänä ominaisuutena: kohtaaminen
 • yhteistoiminnalliset sovellukset
 • parempi profiloituminen
 • oppimateriaalien ja sovellusten yhteiskehittely
 • bränditietous
 • järjestelmien yhteensopivuus; sähköiset palvelut