Mitä mahdollisuuksia ja haasteita digitaalisuus tuo toimintaan?

Mahdollisuuksia:

 • Oppimista voi tapahtua missä vain
 • Etäopetuksen mahdollisuudet
 • Tarjonnan laajentuminen
 • Digitalisaatio tehostaa työtä ja resurssien käyttöä ⇒ Resursseja vapautuu muuhun
 • Hauskuus ja oppimisen ilo mahdollistuvat
 • Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus tuovat uusia ulottuvuuksia oppimisprosessiin kuten elämyksellisyys
 • Uusien kansalaistaitojen (TVT -taidot, Some -taidot  jne…) opettaminen mahdollisuus kansanopistoille
 • Digitalisaation kautta voimme tehdä toimintaamme uudella tavalla näkyväksi (tuotokset, kuvat jne..) Myös opiskelijoiden arki ja yhteisöllisyys voidaan tehdä näkyväksi
 • Yhteistyötä eri toimijoiden välillä mahdollisuus laajentaa (jakamisen kulttuuri)
 • Toimintakentän laajeneminen (uudet kohderyhmät + kv -vienti)
 • Tutkivassa oppimisessa ja ilmiöoppimisessa yhteiset toteutuksen mahdollisia digitaalisuuden kautta
 • Kasvoista, sykkeestä jne… voidaan saada tietoa esimerkiksi vireystilasta, jonka kautta oppimistilannetta voidaan halutessa muuttaa
 • Opettaja rooli mahdollista muuttaa. Opiskelijoiden kanssa “yhdessä tutkiminen” mahdollistuu
 • Opiskelijoiden osaamista mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi digitutoreina. Opiskelijoiden vertaistuki toisilleen.

Haasteita:

 • Henkilökunnan asenne ja osaamisen taso
 • Onko johtajilla tahtoa ja osaamista digitaalisuuden johtamiseen? Johdon sitoutuminen tärkeä tuki kehittämiselle
 • Resurssien ja ajan puute
 • Tietoturvallisuus huomioitava kaikessa toiminnassa
 • Mitkä ovat kestävät ratkaisut eri ohjelmien ja sovellusten “viidakossa”?
 • Toimiiko verkko? Onko sähköä saatavilla? – Perustekijät saatava riittävän hyvään kuntoon
 • Joillekin uudet järjestelmät voivat aiheuttaa lisää tuskaa ja vaikeutta oppia
 • Etäopetuksessa haasteena vuorovaikutuksen mahdollistaminen. Lähiopiskelijoiden ja etäopiskelijoiden yhtäaikainen ohjaaminen (hybridiopetus) vaikeaa
 • Yritämmekö vain nopeuttaa asioita? Oppiminen vaatii aikaa myös kypsymiseen
 • Teemmekö digiä vain digitaalisuuden vuoksi? Mietittävä tarkoituksenmukaisuus ja digistä saatava lisäarvo (mitä tarpeen toteuttaa toisin)
 • Keksimmekö samaa pyörää uudelleen eri kansanopistoissa? Kokemusten ja asiantuntijuuden sekä hiljaisen tiedon jakaminen mahdollistettava
 • Digitalisuus voi hajoittaa keskittymiskykyä – kynnys pitkästymiseen madaltunut kun virikkeitä aina saatavilla (kännykkä). Oppiminen vaatii myös sinnikkyyttä
 • Tiedon pirstaloituminen ja kokonaiskuvan hämärtyminen mahdollista netin “irtotietojen maailmassa”
 • SOME -maailmassa voi helposti levittää myös kaikea huonoa uutista
 • Etäopetusluvan saaminen järjestämislupaan voi olla vaikeaa. Jos lupaa ei saa, tämän sektorin kehittäminen voi olla tosi hidasta ja toteuttaminen taloudellisesti kestävällä tavalla ongelmallista