Mitä tarpeita ja toiveita asiakas- ja sidosryhmillä on liittyen digitaalisuuteen?