Kuvat ja videot

Oppimateriaalin teossa keskeisessä osassa ovat kuvat ja videot, siksi olemme panostaneet eniten tähän osioon. Käymme läpi kuvankaappaukset eli kuinka näytöllä näkyvä saadaan kaapattua kuvaksi. Tällaiset kuvat ovat tyypillisiä erilaisissa tietotekniikan oppaissa.

Tekijänoikeudet ovat myös keskeisessä roolissa samoin kuin tavallisen videoiden kuvaaminen ja leikkaaminen.

Käsittelemme myös ruudunnauhoitusta, joka tarkoittaa sitä, että nauhoitetaan kaikki, mitä tietokoneen ruudulla tapahtuu. Erityisen käteviä nämä ruudunnauhoitusohjelmat ovat ohjeiden teossa.